MEC Ostrowiec Św. Wykonanie sieci ciepłowniczej w 2014 roku.


Celsa Walcownia Drobna. Wykonanie chłodni wody przemysłowej w 2011 roku.


Celsa Walcownia Średnia. Odpylnia pił - 2009r.


ArcelorMittal odciągi spalin. Prace wykonywane w okresie marzec/maj 2011 rok. Zakres prac to zabudowa instalacji recyklingu spalin na taśmie spiekającej DL-4 ETAP II. wykonanie fundamentu pod wentylator, montaż podpór pod rurociągi, montaż przewodów ssawnego i tłocznego recyrkulacji, izolowanie termiczne przewodów recyrkulacji spalin, wykonanie i montaż pomostów oraz zadaszeń.

.


Celsa Walcownia i Walcownia COS. Prace wykonywane były w okresie wrzesień 2009/kwiecień 2010. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynkach ruchu elektrycznego, w budynkach socjalnych oraz komorach transformatorowych i WTP. Zastosowane urządzenia: centrala firmy Klima Produkt oraz VTS Klima. Szafy klimatyzacyjne i agregaty wody lodowej firmy Clivet. Łączna moc zastosowanych urządzeń klimatyzacyjnych 2800kW.


Kotłownia Karczew 2011. Okres realizacji marzec 20011 do chwili obecnej. Zadanie dotyczy: rozbudowy kotłownia parowej (gazowej) o kocioł parowy gazowy o wydajności pary 8.5t/h wraz z wyposażeniem dla firmy Bunge Polska Sp. z o.o. w Karczewie. Zakres prac: wykopanie fundamentów, podwalin i konstrukcji stalowych budynku, montaż ścian, dachu, okien, rynien, oraz wykonanie podsadzki, montaż urządzeń, armatury, komina podestów i rurociągów a także wykonanie kanalizacji technologicznej, wentylacji, instalacji wody pitnej i rurociągu gazu ziemnego pomiędzy stacja redukcyjną a kotłem.


Modlin lotnisko 2011. Prace wykonywane w okresie od lipiec 2011 do chwili obecnej. Wykonanie zadania: budowa sieci ciepłowniczej od ciepłowni przy ul. Obwodowej 370 do trzech budynków Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Wiktora Thommee 1a. Sieć ciepłownicza preizolowana wysokoparametrowa z rur preizolowanych systemu LOGSTOR.


ENESTA Stalowa Wola. Zakres prac wykonany w okresie grudzień 2010 do wrzesień 2011. Zakres prac obejmował: modernizację sieci ciepłowniczej, likwidację istniejących kanałów ciepłowniczych wraz z demontażem, utylizacją izolacji oraz zawiezieniem ziemi do zasypania kanału usunięcie wierzchnich płyt kanałowych oraz rurociągów, obsługę geodezyjną przed i po wykonawczą, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, przeprowadzenie pomiaru stanu izolacji wykonanej sieci preizolowanej , zagospodarowanie terenu, przeprowadzenia badania jakości wszystkich spawów metoda radiograficzną.


CHEMAR RUROCIĄGI Sp. z o.o. Wykonane prace w okresie wrzesień 2010 do lipiec 2011r. Zakres prac to wykonanie instalacji chłodzenia wodą obiegową przy pomocy 2 szt. chłodni wentylatorowych typ BORA 1600 i podłączenie wykonanej instalacji do układu chłodzenia giętarki indukcyjnej PB 1000. Przedmiotem umowy było dostarczenie chłodni, pomp oraz zbiorników retencyjnych oraz szafy zasilająco sterującej, montaż kompletu urządzeń oraz uruchomienie urządzeń.


Pompownia BDP Rosja. Prace wykonywane w okresie wrzesień/październik 2010. Zadanie dotyczyło: wykonanie prefabrykacji elementów orurowania dla obiegu chłodniczego.


Wióry. Wykonanie zadania w grudniu 2007 rok. Zadanie dotyczyło: wykonania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego urządzeń zbiornika WIÓRY- budynek sterowni głównej oraz budowla upustowa. W zakresie prac było dostarczenie i uruchomienie central LENOX, wykonanie instalacji sprężonego powietrza z rur polipropylenu PPR, podwyższenie rur 500, dn 200, dn 160 czerpni i wentylatorów.


Skawina w 2005 roku. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w zakładzie produkcyjnym Bahlsen Polska Sp. z o.o.

 

 

"Eko-Term" Sp.j. A. Pękalski & B. Rękas

Adresul. Zagłoby 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj. świętokrzyskie

Telefontel. 41 248 97 91
e-mail: biuro(at)eko-term.net

Ostatnie realizacje